ZM

Stopa – vlastná, 200 metrov dlhá, 15 minút stará, raz lomená do pravého uhla, 1 predmet ukončujúci stopu, časový limit na vypracovanie 10 minút

Stopa spolu 50 bodov (minimum 35)

Poslušnosť: 

a. Privolanie psa (ľubovoľný z dvoch spôsobov) (10 bodov)

b. Ovládateľnosť psa na vodidle (10 bodov)

c. Aport voľný (predmet psovoda) (10 bodov)

d. Dlhodobé odloženie psa (10 bodov)

e. Pokoj psa pri streľbe (10 bodov)

Poslušnosť spolu 50 bodov (minimum 35)

Obrana:

a. Prieskum terénu (10 bodov)

b. Označenie figuranta (10 bodov)

c. Ochrana psovoda (10 bodov)

d. Zadržanie figuranta (hladké) (10 bodov)

e. Odolnosť psa (10 bodov)

Obrana spolu 50 bodov (minimum 35)

CELKOM (stopa, poslušnosť, obrana) 150bodov (minimum 105)