SVV 3

Stopa- cudzia, 1300 metrov dlhá, 180 minút stará, vedená cez používanú cestu, dvakrát lomená do pravého uhla, 2 predmety, časový limit na vypracovanie 25 minút

Stopa spolu 100 bodov (minimum 70)

Poslušnosť:

a. Privolanie psa (pes si sadá k nohe psovoda) (10 bodov)

b. Sadni ľahni, vstaň (pes bez vodidla, 25 krokov pred psovodom) (10 bodov)

c. Odloženie psa za pochodu do polohy sadni ( 10 bodov)

d. Aport šplhom (10 bodov)

e. Kladina vysoká (obojsmerne, psovod na mieste) (10 bodov)

f. Štekanie psa (pes bez vodidla, 25 krokov pred psovodom) (10 bodov)

g. Vysielanie psa vpred (2x po 50 metrov) + privolanie (10 bodov)

h. Plazenie psa (ku psovodovi) (10 bodov)

i. Dlhodobé odloženie psa (psovod v úkryte) (10 bodov)

j. Pokoj psa pri streľbe (10 bodov)

Poslušnosť spolu 100 bodov (minimum 70)

Obrana:

a. Prieskum terénu (10 bodov)

b. Vyštekanie figuranta (10 bodov)

c. Prehlaidka, výsluch, sprevádzanie (10 bodov)

d. Stráženie figuranta (psovod v úkryte) (10 bodov)

e. Napadnutie psovoda pri sprevádzaní figuranta (15 bodov)

f. Ovládateľnosť (púšťanie) (5 bodov)

g. Zadržanie s protiútokom (15 bodov)

h. Ovládateľnosť (púšťanie) (5 bodov)

i. Odolnosť psa (20 bodov)

Obrana spolu 100 bodov (minimum 70)

CELKOM (stopa, poslušnosť, obrana) 300 bodov (minimum 210)