SVV 2

Stopa – cudzia, 650 metrov dlhá, 60 minút stará, položená cez poľnú cestu, dvakrát lomená do pravého uhla, 2 predmety, časový limit na vypracovanie 15 minút

Stopa spolu 100 bodov (minimum 70)

Poslušnosť:

a. Privolanie psa (10 bodov)

b. Ovládateľnosť psa bez vodidla (10 bodov)

c. Sadni, ľahni, vstaň (pes bez vodidla, ktok pred psovodom) (10 bodov)

d. Odloženie psa za pochodu do polohy stoj (10 bodov)

e. Aport skokom (10 bodov)

f. Kladina vysoká (10 bodov)

g. Štekanie (pes stojí krok pred psovodom (10 bodov)

h. plazenie psa so psovodom (10 bodov)

i. Dlhodobé odloženie psa (psovod chrbtom ku psovi) (10 bodov)

j. Pokoj psa pri streľbe (10 bodov)

Poslušnosť spolu 100 bodov (minimum 70)

Obrana:

a. Prieskum terénu (10 bodov)

b. Vyštekanie figuranta (10 bodov)

c. Prehliadka a výsluch figuranta (10 bodov)

d. Sprevádzanie figuranta (10 bodov)

e. Napadnutie psovoda pri prehliadke (15 bodov)

f. Ovládateľnosť psa (púšťanie) (5 bodov)

g. Zadržanie figuranta (hladké) (15 bodov)

h. Ovládateľnosť (púšťanie) (5 bodov)

i. Odolnosť psa (20 bodov)

Obrana spolu 100 bodov (minimum 70)

CELKOM (stopa, poslušnosť, obrana) 300 bodov (minimum 210)