SVV 1

Stopa- vlastná, 300 metrov dlhá, 30 min stará, dva krát lomená do pravého uhla, jeden predmet na stope, druhý končiaci stopu. Časový limit na vypracovanie stopy 10 min. 

Stopa spolu 100 bodov (minimum 70)

Poslušnosť:

a. privolanie psa za pochodu k nohe (10 bodov)

b. ovládateľnosť psa na vodidle (10 bodov)

c. aport voľný (činka psovoda) (10 bodov)

d. odloženie psa za pochodu do polohy ľahni (10 bodov

e. sadni, ľahni, vstaň (na vodidle pri nohe) (10 bodov)

f. skok vysoký (100cm) (10 bodov)

g. kladina nízka (10 bodov)

h. odloženie psa (psovod na dohľad psa, vzdialenosť 25 metrov) (10 bodov)

i. štekanie psa (pes sedí pri nohe na vodidle) (10 bodov)

j. pokojnosť psa pri streľbe (10 bodov)

Poslušnosť spolu 100 bodov (minimum 70)

Obrana:

a. odhalenie páchateľa

-prieskum terénu (40x50metrov, časový limit 10 min) (10 bodov)

-vyštekanie pomocníka (10 bodov)

b. zaistenie páchateľa

-prehliadka pomocníka (10 bodov)

-výsluch pomocníka (10 bodov)

c. ochrana psovoda

-napadnutie psovoda pri stretnutí (15 bodov)

-ovládateľnosť psa (pustenie) (5 bodov)

d. samostatná činnosť psa

-zadržanie pomocníka (hladké zadržanie) (15 bodov)

-ovládateľnosť psa (pustenie) (5 bodov)

e. odolnosť psa

-útok na psa, údery po zákroku (20 bodov)

Obrana spolu 100 bodov (minimum 70)