IPO 3

Stopa- cudzia, 600metrov dlhá, 60 minút stará, štyrikrát lomená do pravého uhla, 3 predmety, časový limit na vypracovanie 20 minút

Stopa spolu 100 bodov (minimum 70)

Poslušnosť:

a. Ovládateľnosť bez vodidla (10 bodov)

b. Odloženie za pochodu do polohy sadni (10 bodov)

c. Odloženie za poklusu do polohy ľahni + privolanie (10 bodov)

d. Odloženie za poklusu do polohy stoj + privolanie (10 bodov)

e. Aport voľný (10 bodov)

f. Aport skokom (10 bodov)

g. Aport šplhom (10 bodov)

h. Vysielanie vpred s odložením (10 bodov)

i. Dlhodobé odloženie (10 bodov)

Poslušnosť spolu 100 bodov (minimum 70)

Obrana:

a. Prieskum terénu (5 bodov)

b. Vystavenie a vyštekanie figuranta (10 bodov)

c. Pokus o útek figuranta (10 bodov)

d. Obrana psa pri strážení (20 bodov)

e. Zadný doprovod (5 bodov)

f. Prepad psa pri doprovode (15 bodov)

g. Útok na psa za pohybu (10 bodov)

h. Obrana psa pri strážení (20 bodov)

Obrana spolu 100 bodov (minimum 70)

CELKOM (stopa, poslušnosť, obrana) 300 bodov (minimum 210)