IPO 2

Stopa- cudzia, 400 metrov dlhá, 30 minút stará, dvakrát lomená do pravého uhla, časový limit na vypracovanie 15 minút

Stopa spolu 100 bodov (minimum 70)

Poslušnosť:

a. Ovládateľnosť bez vodidla (10 bodov)

b. Odloženie za pochodu do polohy sadni (10 bodov)

c. Odloženie sa pochodu do polohy ľahni + privolanie (10 bodov)

d. Odloženie za pochodu do polohy stoj (10 bodov)

e. Aport voľný (10 bodov)

f. Aport skokom (10 bodov)

g. Aport šplhom (10 bodov)

h. Vysielanie vpred s odložením (10 bodov)

i. Dlhodobé odloženie (10 bodov)

Poslušnosť spolu 100 bodov (minimum 70)

Obrana:

a. Prieskum terénu (5 bodov)

b. Vytsavenie a vyštekanie figuranta (10  bodov)

c. Pokus o útek figuranta (10 bodov)

d. Obrana pri strážení (20 bodov)

e. Zadný doprovod (5 bodov)

f. Prepadnutie pri doprovode (30 bodov)

g. Útok na psa za pohybu (20 bodov)

Obrana spolu 100 bodov (minimum 70)

CELKOM (stopa, poslušnosť, obrana) 300 bodov (minimum 210)