IPO 1

Stopa- vlastná, 300 metrov dlhá, 20 min stará, dvakrát lomená do pravého uhla, 2 predmety psovoda, čas na vypracovanie 15 min 

Stopa spolu 100 bodov (minimum 70)

Poslušnosť:

a. Ovládateľnosť psa bez vodidla (20 bodov)

b. Odloženia psa za pochodu do polohy sadni (10 bodov)

c. Odloženie psa za pochodu do polohy ľahni s privolaním (10 bodov)

d. Aport voľný (10 bodov)

e. Aport skokom (15 bodov)

f. Aport šplhom (15 bodov)

g. Vysielanie vpred s odložením (10 bodov)

h. Dlhodobé odloženie (10 bodov)

Poslušnosť spolu 100 bodov (minimum 70)

Obrana:

a. Vyhľadanie figuranta (5 bodov)

b. Vystavenie a vyštekanie (10 bodov)

c. Pokus o útek figuranta (20 bodov)

d. Obrana psa pri strážení (35 bodov)

e. Útok na psa za pohybu (30 bodov)

Obrana spolu 100 bodov (minimum 70)

CELKOM (stopa, poslušnosť, obrana) 300 bodov (minimum 210)