Skušobné poriadky

ZM

Stopa – vlastná, 200 metrov dlhá, 15 minút stará, raz lomená do pravého uhla, 1 predmet ukončujúci stopu, časový limit na vypracovanie 10 minút Stopa spolu 50 bodov (minimum 35)   Poslušnosť:  a. Privolanie psa (ľubovoľný z dvoch spôsobov) (10 bodov) b. Ovládateľnosť psa na vodidle (10…

SVV 1

Stopa- vlastná, 300 metrov dlhá, 30 min stará, dva krát lomená do pravého uhla, jeden predmet na stope, druhý končiaci stopu. Časový limit na vypracovanie stopy 10 min.  Stopa spolu 100 bodov (minimum 70)   Poslušnosť: a. privolanie psa za pochodu k nohe (10 bodov) b. ovládateľnosť psa na…

SVV 2

Stopa – cudzia, 650 metrov dlhá, 60 minút stará, položená cez poľnú cestu, dvakrát lomená do pravého uhla, 2 predmety, časový limit na vypracovanie 15 minút Stopa spolu 100 bodov (minimum 70)   Poslušnosť: a. Privolanie psa (10 bodov) b. Ovládateľnosť psa bez vodidla (10 bodov) c. Sadni,…

SVV 3

Stopa- cudzia, 1300 metrov dlhá, 180 minút stará, vedená cez používanú cestu, dvakrát lomená do pravého uhla, 2 predmety, časový limit na vypracovanie 25 minút Stopa spolu 100 bodov (minimum 70)   Poslušnosť: a. Privolanie psa (pes si sadá k nohe psovoda) (10 bodov) b. Sadni ľahni, vstaň…

IPO 1

Stopa- vlastná, 300 metrov dlhá, 20 min stará, dvakrát lomená do pravého uhla, 2 predmety psovoda, čas na vypracovanie 15 min  Stopa spolu 100 bodov (minimum 70)   Poslušnosť: a. Ovládateľnosť psa bez vodidla (20 bodov) b. Odloženia psa za pochodu do polohy sadni (10 bodov) c. Odloženie…

IPO 2

Stopa- cudzia, 400 metrov dlhá, 30 minút stará, dvakrát lomená do pravého uhla, časový limit na vypracovanie 15 minút Stopa spolu 100 bodov (minimum 70)   Poslušnosť: a. Ovládateľnosť bez vodidla (10 bodov) b. Odloženie za pochodu do polohy sadni (10 bodov) c. Odloženie sa pochodu do polohy…

IPO 3

Stopa- cudzia, 600metrov dlhá, 60 minút stará, štyrikrát lomená do pravého uhla, 3 predmety, časový limit na vypracovanie 20 minút Stopa spolu 100 bodov (minimum 70)   Poslušnosť: a. Ovládateľnosť bez vodidla (10 bodov) b. Odloženie za pochodu do polohy sadni (10 bodov) c. Odloženie za poklusu…