O klube

Náš Kynologický klub Prešov – Solivar má viac ako 40 ročnú históriu. Združuje milovníkov psov, ktorí sa venujú výcviku svojich psov, služobnej a športovej kynológii vrátane výcviku poslušnosti a socializácie, kde nerozlišujeme plemená psov. Razíme teóriu, že každý pes bez ohľadu aký je, musí mať rešpekt a oddanosť k svojmu pánovi. Naši členovia klubu sa zúčastňujú na rôznych športových kynologických akciách. Niektorí naši členovia sa venujú aj Agility. Každoročne pripravujeme súťaž o Banický kahanec, ktorý už píše tento rok svoj 34. ročník.